Logo Vinaři Moravská Nová ves

info@vinarimnves.cz +420 608 875 445


11

ZÁŘÍ 2021

VINOBRANÍ 2021 .. bude!


Vážení návštěvníci,

i přes červnové zasažení naší obce ničivým tornádem
a díky dobrovolné práci členů nejrůznějších zájmových spolků v obci
se i v letošním roce uskuteční tradiční slavnost

Vinobraní 2021

v sobotu 11. září 2021.

Zároveň můžete podpořit obnovu zeleně v této podlužácké obci zapojením do charitativní aukce vín,
kde můžete zároveň získat některé z neobyčejných vín, která místní vinaři běžně nenabízí k prodeji.

Tak si tento datum zakroužkujte ve Vašich kalendářích,
protože my se těšíme na setkání u nás v Moravské Nové Vsi!